4.5 14 Alohal.com – Tổng hợp, chia sẻ và bình luận Những câu nói hay bất hủ, thâm thúy để đời của 9x 2015 1. Cuộc đời này ảo