Trâu rừng húc sư tử cùng top 5 pha chó cùng cắn dậu trong thế giới tự nhiên – video Từ xư đến nay, quy luật kẻ mạnh