Tỏi cô đơn – Tỏi 1 nhánh Lý Sơn Quảng Ngãi chính gốc 100% giá tốt 2018 GIÁ TỎI CÔ ĐƠN 06/2018: 1.300.000 đồng/ 1 Kg Gọi trực