5.0 01 Koo Gud (TRANG THƯ – THÚY UYÊN)-Tập 2-Gương Mặt Thân Quen Nhí 2015(FULL HD) Đây là kênh Youtube Chính Thức của chương trình Gương Mặt Thân