Hình ảnh cắm hoa và mẫu báo tường đẹp nhất ngày nhà giáo Việt nam 20/11 Kết quả cuộc thi: Khoa Tài chính ngân hàng đã xuất sắc