0.0 00 Alohal.com- Hỏi đáp: khi nào thì Google adsense, Youtube trả tiền cho tôi qua WU Khi nào Google Adsense phát thanh toán qua Western Union? Lúc trước