Thời gian Google adsense, Youtube trả tiền qua Western Union

Thời gian Google adsense, Youtube trả tiền qua Western Union
Rate this post

Alohal.com- Hỏi đáp: khi nào thì Google adsense, Youtube trả tiền cho tôi qua WU

Khi nào Google Adsense phát thanh toán qua Western Union?
Thời gian Google adsense, Youtube trả tiền qua Western Union
Lúc trước mình chơi Adsense thì Cứ vào ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng thì google adsense sẽ cập nhât tiền cho các bạn, nếu như bạn đủ 100$ bao gồm số tiền tháng trước nếu chưa nhận nhé thì đến ngày 24 bạn sẽ nhận được 1 mã (ID) thanh toán qua hình thức Western Union,bạn vào mục ” Thanh toán ” sẽ thấy.

Lưu ý: bạn phải thiết lập phương thức thanh toán Western Union trong google adsense đã nhé

ĐỂ KIẾM TIỀN ONLINE 2018 BẠN CẦN CHUẨN BỊ:

Powered by Facebook Comments