Plugin Tối ưu link website với google cực đẹp tăng tỉ lệ click cho SEOER

Plugin Tối ưu link website với google cực đẹp tăng tỉ lệ click cho SEOER
5 (100%) 2 votes

Alohal – Chia sẻ Plugin Tối ưu link website với google cực đẹp tăng tỉ lệ click mới nhất 2016 cho các seoer

Hiển thị Breadcrumb trên Google Search

Hiển thị Breadcrumb trên Google Search

Breadcrumb (thanh điều hướng) có tác dụng cho người dùng biết nội dung mình đang xem thuộc phần nào của website bằng việc hiển thị một thanh chỉ dẫn và liên kết các chuyên mục lại với nhau. Chức năng này thông thường đều có trong các blog/website chuyên nghiệp và hiện nay Google có thể hiển thị nó ra ngoài kết quả tìm kiếm thay vì hiển thị một đoạn link thông thường. Để hiển thị được Breadcrumb trên máy tìm kiếm thì bạn cần thêm các thông tin khai báo Breadcrumb bằng các dữ liệu vĩ mô (Microdata) hoặc định dạng RDFa để các máy tìm kiếm có thể hiểu được đâu là breadcrumb để hiển thị nó lên kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn sử dụng WordPress thì có thể DOWNLOAD plugin RDFa Breadcrumb để hiển thị một thanh điều hướng bằng dữ liệu định dạng RDFa.

Hoặc nếu bạn muốn chèn thủ công CHO WEBSITE thì có thể tham khảo:

Bạn có thể sử dụng microdata hoặc RDFa: Kiến thức Seo, Thủ thuật Seo, Công cụ Seo. Bạn sẽ có cấu trúc breadcrum thông thường là:

<a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo”>Kiến thức Seo</a> ›
<a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo”>Thủ thuật Seo</a> ›
<a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo/cong-cu-seo”>Công cụ Seo</a>

Để hiển thị link đẹp, bạn cần thực hiện như sau:

 • Sử dụng microdata để tạo link đẹp

  <div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo” itemprop=”url”>
  <span itemprop=”title”>Kiến thức Seo</span>
  </a> ›
  </div>
  <div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo” itemprop=”url”>
  <span itemprop=”title”>Thủ thuật Seo</span>
  </a> ›
  </div>
  <div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo/cong-cu-seo” itemprop=”url”>
  <span itemprop=”title”>Công cụ Seo</span>
  </a>
  </div>

 • Sử dụng RDFa để tạo link đẹp

  <div xmlns:v=”http://rdf.data-vocabulary.org/#”>
  <span typeof=”v:Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo” rel=”v:url” property=”v:title”>
  Kiến thức Seo
  </a> ›
  </span>
  <span typeof=”v:Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo” rel=”v:url” property=”v:title”>
  Thủ thuật Seo
  </a> ›
  </span>
  <span typeof=”v:Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/kien-thuc-seo/thu-thuat-seo/cong-cu-seo” rel=”v:url” property=”v:title”>
  Công cụ Seo
  </a> ›
  </span>
  </div>

ĐỂ KIẾM TIỀN ONLINE 2018 BẠN CẦN CHUẨN BỊ:

Powered by Facebook Comments